Privacyverklaring Gewichtsconsulent Venray
(onderdeel van Personal Trainer Venray, Evelien Hendriks)

Algemeen
Gewichtsconsulent Venray, gevestigd aan de Eindstraat 5, 5801 CP Venray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gewichtsconsulent Venray neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (evelien@gewichtsconsulentvenray.nl) contact op met Gewichtsconsulent Venray.

Derden
Gewichtsconsulent Venray zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Gewichtsconsulent Venray daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Gewichtsconsulent Venray is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
Gewichtsconsulent Venray verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoons gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gewichtsconsulent Venray verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– polisnummer zorgverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Gewichtsconsulent Venray verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw factuur
– telefonisch en/of mailcontact indien nodig om onze dienst uit te kunnen voeren
– je te informeren over evt. Wijzigingen/aanvullingen van onze diensten

Bewaartermijn
Gewichtsconsulent Venray bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Fiscale gegevens bewaartermijn 7 jaar (wettelijk verplicht)
Gezondheidgegevens, consult gegevens worden na het beeindigen van het traject
persoonlijk aan je overhandigd tegen een kleine vergoeding
(intake formulier en weeg gegevens en evt. overige informatie)

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewichtsconsulent Venray neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Intoappsnwebs) tussen zit.

Cookies van Google Analytics
De website van Intoappsnwebs maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van je bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Meer informatie over hun privacy beleid vindt je op de website van Google Analytics.

Wijzigingen
Gewichtsconsulent Venray behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Gewichtsconsulent Venray. De meest actuele versie vindt je op onze website. Gewichtsconsulent Venray adviseert je regelmatig op de webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Gewichtsconsulent Venray en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar evelien@gewichtsconsulentvenray.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vraagt Gewichtsconsulent Venray je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gewichtsconsulent Venray reageert binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Gewichtsconsulent Venray wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:
https://www.gewichtsconsulentvenray.nl
Eindstraat 5
5801 CP Venray
Contactpersoon: Evelien Hendriks
Telefoon: +31 (0) 6 23784374
E-mail: evelien@gewichtsconsulentvenray.nl

Inschrijfnummer Kvk: 72286555 (Personal Trainer Venray)
BTW nummer: NL859060093B01


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juni 2019